تزریق فیلر

تزریق فیلر به لابیا (لبیا)

شلی لابیا ماژور به عنوان “هیپوتونیکی” شناخته می شود و ضعیف شدن لبیوم ماژور به عنوان “هیپوتروفی” شناخته می شود. در این موارد می توان با تزریق فیلر به لابیا مانند استفاده از فیلر اسید هیالورونیک (HA) در ناحیه تناسلی مشکل را حل کرد. پرکننده های لبیا باعث افزایش حجم لب های بزرگ و بیرونی […]

بازگشت به بالا