هیسترکتومی شکمی

عمل هیسترکتومی

عمل هیسترکتومی به معنی برداشتن رحم و به احتمال زیاد دهانه رحم است. بسته به دلیل جراحی، هیسترکتومی ممکن است شامل برداشتن اندام ها و بافت های اطراف مانند لوله های فالوپ و تخمدان ها باشد. باید در نظر داشت که بعد از هیسترکتومی یا برداشتن رحم نمی توان باردار شد و فرد پریود نیز […]

بازگشت به بالا